همه چیز درباره تعبیر خواب انجیر | انجیران | خشکبار، انجیر خشک و زعفران

همه چیز درباره تعبیر خواب انجیر

تک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره 18 3٫28 out of 5

تعبیر خواب انجیرهمه چیز درباره تعبیر خواب انجیر

اولین نکته اینکه تعبیر خواب حقیقتی انکارناپذیر است. کما اینکه در قرآن و روایات نیز در این باره صحبت شده است. اما واقعیت این است که این موضوع نباید برای ما حساسیت بالایی ایجاد کند. چرا که بسیاری از خواب‌ها تعبیر خاصی ندارد و این موضوع به نوع خواب بستگی دارد. بسیاری از خواب‌ها در اثر بیماری، مشغله ذهنی به موضوعات خاص، تخیلات شخصی و … بوده که از آن به خواب آشفته یاد می‌شود و نمی‌تواند تعبیر داشته باشد. بهترین کار در مواقعی که خواب می‌بینیم این است که حتی‌الامکان سعی کنیم نیت خوب در مورد تعبیر آن داشته باشیم. در مواردی هم که خواب بد باشد، بهترین کار صدقه دادن و البته نداشتن نگرانی است. هرچند تعبیر خواب انجیر نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما در اینجا سعی داریم موارد مهم را در این رابطه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم.

تعبیر خواب درخت انجیر و نظر امام صادق (ع)

امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند: پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند. این موضوع به دلیل تفاوت در نوع درخت و البته تفاوت در کیفیت خواب است. به عنوان مثال معبران درختان بدون ساقه را به مردمان پست و دون‌مایه تعبیر می‌کنند در حالیکه تعبیر درختان خاردار را فرد بدخو و ناسازگار می‌دانند. به عنوان نمونه، از نظر دانیال نبی درختانی که در نزد مردم عزیز هستند به مردی شریف و بزرگوار، درخت میوه‌دار به شخصی توانگر و درخت بی ثمر به مردی درویش تعبیر می‌شود. تعبیر خواب درخت خشکیده معمولا به ضرر و زیان، شکست و یا موارد مرتبط با دین و ایمان تعبیر شده است.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب درختان می‌گوید «هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی صلح پاک و با دیانت و هر درختی که نه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی غریب که در آن دیار آمده بود … اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود. اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی عظیم افتد.»

با توجه به توضیح بالا می‌توان گفت تعبیر خواب درخت انجیر نیز به چگونگی خواب و اینکه چه اتفاقی را به خواب دیده باشیم بستگی دارد. اما در حالت کلی با توجه به دید مثبتی که نسبت به انجیر وجود دارد و آن را میوه‌ای بهشتی و مفید می‌دانیم، معمولا تعبیر مثبتی دارد. مثلا برای تعبیر آن از عبارات مردی توانگر و دارا و یا رزق و روزی حلال استفاده شده است.

انجیر تازه پرک - Fresh Figsتعبیر خواب برگ درخت

برگ درخت وقتی سبز باشد تعبیر خوبی دارد. مثلا ابن سیرین دیدن برگ درخت بر روی درخت را به خلق و خوی فرد بیننده خواب تعبیر می‌نماید. وی همچنین می‌گوید «اگر بیند برگ سبز از درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو.» از دید ابراهیم‌بن عبدالله کرمانی چیدن برگ تازه درخت به سکه و درم تعبیر می‌شود و می‌گوید «اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.» و یا جابر مغربی برگ درختان دارای میوه شیرین را دلیل بر خلق نیکو و برگ درختان دارای میوه ترش را دلیل بر خلق بد و برگ درختان بدون میوه را دلیل بر درم و دینار می‌داند.

از نظر منوچهر مطیعی نیز برگ، زینت درخت است و متناظر با آن اخلاق خوب زینت انسان است. وی همچنین می‌گوید اگر در خواب دیدید درخت یا درختانی سرسبز و خرم با برگ فراوان دارید، نزد مردم محترم و عزیز خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می‌شوید. وی همچنین می‌گوید «اگر دیدید در باغی برگ جمع می‌کنید نشان آن است که در تحصیل شرافت، کوشش فراوان می‌کنید.» نظر مطیعی در مورد برگ خشک درختان نیز، تلاش بیهوده است چه در تحصیل آبرو باشد و چه در جمع کردن مال. همچنین لوک اویتنهاو برگ سبز را خوشبختی و برگ خشک را به غم تعبیر می‌نماید. از نظر لیلا برایت نیز برگ تازه و سبز در خواب بیانگر رسیدن به اهداف و ریختن برگ درختان به ضرر مالی تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب برگ درخت انجیر

در مورد برگ درخت انجیر نیز می‌توان از موارد فوق استفاده کرد و تعبیر مثبتی از آن انتظار داشت. مثلا برخی برگ درخت انجیر را نشانه ایمان و برخی نیز آن را به اندیشه و خرد تعبیر می‌کنند. البته برگ درخت اگر ریخته باشد ممکن است تعبیر چندان خوبی از آن نشود. در سرزمین رویاها نیز اینگونه آمده که برگ درخت انجیر در خواب یعنی اینکه مردم به شما حسودی می‌کنند.

تعبیر خواب میوه انجیر

برخی از معبران تعبیر خواب میوه انجیر را بد و برخی نیز آن را نیک می‌دانند. مثلا ابن سیرین خوردن انجیر (چه در فصل آن باشد و چه بی‌وقت) و نیز جمع کردن انجیر و یا هدیه گرفتن انجیر را به غم و اندوه تعبیر می‌کند. دقت کنید که در اینجا رنگ انجیر و تازه یا خشک بودن آن، تغییری در تعبیر ایجاد نکرده است. این در حالی است که ابراهیم‌بن عبدالله کرمانی انجیر زرد را به بیماری و انجیر سیاه را به غم و اندوه تعبیر می‌نماید. وی همچنین انجیر سبز در فصل آن را بدون زیان می‌داند. در نفایس‌الفنون در مورد تعبیر خواب انجیر عبارات نیکو و  رزق و روزی حلال ذکر شده است.

اعتقاد منوچهر مطیعی در مورد تعبیر خواب انجیر این است که چون انجیر از میوه‌های تقدیس شده بوده و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده، در خواب دیدن آن نیکوست. ولی با این حال معبر بایستی جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگری که در خواب دیده می‌شود مورد توجه قرار دهد. وی همچنین انجیر سیاه را نشانه غم و اندوه و  انجیر سبز و شیرین را بی‌اثر می‌داند. به نظر وی، در نهایت نباید از دیدن خواب انجیر نگران بود.

تعبیر خواب میوه در حالت کلی در مقاله‌ای با لینک مربوطه تشریح شده است.

نظر دیگر معبران در مورد تعبیر خواب انجیر

علاوه بر موارد فوق از نظر خالدبن علی‌بن محد العنبری، دیدن خواب انجیر بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد. لیلا برایت نیز دیدن انجیر در خواب را نشانه روابط خوب با دیگران می‌داند. وی همچنین معتقد است اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید.

موارد زیر نیز مربوط به سرزمین رویاها می‌باشد:

تعبیر خواب انجیر در فصل آن: لذت و احترام

خواب انجیر در خارج از فصل: غم و اندوه

خوردن انجیر: به باد دادن ثروت

انجیر خشک : از دست دادن پول

از نظر حضرت یوسف پیامبر (ع) به طور کلی دیدن میوه در خواب روزی حلال می‌باشد.

نکته‌ای که در نهایت یادآوری می‌گردد اینکه خواب انجیر از جمله مواردی است که در کل نگرانی خاصی ندارد و بایستی نسبت به آن، نیت خیر داشت.

————————————————-

 

 

انجیران
ارسال پستی سفارشات به تمام نقاط کشور
انجیران
زعفران ممتاز قائنات را با بهترین قیمت بخرید
دیدگاه ها
  1. تارا :
    ۰۲ بهمن ۹۷

    من خواب دیدم دوستم بهم انجیر خشک داد من خواهرم می‌خوردیم با توجه ب مشکلاتی ک دارم خیلی نگران شدم اما با خوندن مطالب شما آروم شدم.التماس دعا انشاءالله خیر…

2 × 3 =

همیشه یک پیشنهاد ویژه هست

با عضویت در خبرنامه ایمیلی فروشگاه اینترنتی انجیران میتوانید در هر لحظه از حراج ها و فروشهای ویژه محصولات ما مطلع شوید.

کانال تلگرام انجیران