هر آنچه در مورد تعبیر خواب میوه نیاز دارید | انجیران | خشکبار,انجیر خشک

هر آنچه در مورد تعبیر خواب میوه نیاز دارید

تک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره 12 3٫83 out of 5

تعبیر خواب میوههر آنچه در مورد تعبیر خواب میوه نیاز دارید

همان گونه که قبلا ذکر گردید تعبیر خواب حقیقتی انکارناپذیر است. چه اینکه حضور منجمان و معبران همواره یک پایه داستان‌های قدیمی بوده و آنان همیشه در کنار تمامی پادشاهان قدیم بوده‌اند. در قرآن کریم نیز در این باره داستان حضرت یوسف (ع) را داریم که به‌واسطه تعبیر خواب از زندان نجات یافت. در روایات مختلف نیز در این باره صحبت شده است. در اینجا سعی داریم در رابطه با تعبیر خواب میوه نکاتی را در اختیار علاقه‌مندان عزیز قرار دهیم. هرچند هر میوه به‌صورت جداگانه تعبیر خاصی دارد، اما در برخی مواقع به‌طور کلی تعبیر خواب میوه ممکن است محل سوال برخی افراد باشد چرا که ممکن است فرد بیننده خواب، نوع میوه را به یاد نداشته باشد و یا اینکه مجموعه‌ای از میوه‌ها را به خواب دیده باشد.

تعبیر خواب میوه از نظر معبران مختلف

در حالت کلی می‌توان گفت نظر معبران مختلف در مورد تعبیر خواب میوه مثبت بوده و در اکثر موارد آن را به موارد نیک تعبیر می‌کنند. مثلا از نظر حضرت یوسف پیامبر (ع) دیدن میوه در خواب روزی حلال است. با اینحال جزئیات مربوط به نظر برخی معبران در مورد میوه در زیر آمده است:

تاویل انواع میوه در خوابنظر دانیال نبی (ع) در مورد تعبیر خواب میوه

از نظر دانیال نبی تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد. یعنی اگر تاویل درخت نیک باشد، تاویل میوه آن نیز نیک است و اگر تاویل درخت بد باشد، تاویل میوه آن نیز بد است. ایشان همچنین به‌وقت خوردن میوه یا بی‌وقت بودن آن را بسیار مهم می‌داند و می‌فرماید: «هر میوه در باغ، اگر به‌وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی‌وقت خورد، دلیل که مالش تلف شود.» از نظر ایشان دیدن میوه‌های ترش به خواب به غم و اندوه تعبیر می‌شود و دیدن میوه‌های نارسیده در خواب به مال حرام. همچنین می‌فرماید «اگر بیند که میوه‌های تابستان به زمین می‌خورد، دلیل بیماری بود.»

تعبیر خواب درختان مختلف در مقاله مربوط به تعبیر خواب انجیر با لینک روبرو قابل دسترسی است: تعبیر خواب درختان

تعبیر خواب میوه از نظر محمدبن سیرین بصری

نظر محمدبن سیرین بصری در مورد خوردن هر میوه تر و شیرین در خواب، منفعت است. همچنین چیدن میوه از درخت را به مال تعبیر می‌کند و می‌گوید به قدر میوه مال یابد. از نظر وی اگر خواب ببیند که میوه از درخت پیش او افتاد، دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

خالدبن علی بن محدالعنبری و دیدن میوه در خواب

این معبر، دیدن میوه‌های شیرین را در خواب به روزی و دانش مفید تعبیر می‌کند و میوه ترش را به پول حرام یا بدتر شدن بیماری تاویل می‌نماید. وی میوه تر و تازه را نیز به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌کند. از نظر وی میوه در خواب به زن گرفتن نیز تعبیر شده است و گفته شده که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. همچنین اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی می‌گوید دیدن میوه در خواب خیر و برکت و نعمت است. از نظر وی همچنین هر یک از میوه‌ها تعبیر خاصی دارند که بایستی به آن تعبیر مراجعه کرد اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید چه از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه از نظر لوک اویتنهاو

  • میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
  • میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
  • میوه ترش: بدبختی و میوه شیرین: ثروت
  • میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق

نظر آنلی بیتون در مورد میوه

  • خواب دیدن میوه‌های رسیده در میان شاخ و برگ درختان، آینده‌ای سعادت‌آمیز را نشان می‌دهد.
  • تعبیر خواب میوه سبز، کوشش‌های نومیدکننده و شتاب‌زده است.
  • اگر دختری در خواب ببیند میوه‌ای سبز می‌خورد، علامت آن است که از ارث محروم می‌شود.
  • خرید و فروش میوه در خواب نشان‌دهنده فعالیت تجاری زیاد و کسب سودی اندک است.
  • دیدن میوه رسیده در خواب و یا خوردن آن، نشانه کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

تعبیر خواب میوه فروشی

امام صادق علیه‌اسلام می‌فرمایند: «دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.»

از نظر خالد بن علی بن محدالعنبری اما میوه‌فروش در خواب، مردی است که از اسرار مردم محافظت می‌کند و مردم در دارایی و اسرار خود او را امین می‌دانند. همچنین از نظر وی میوه‌فروش ممکن است بر مال و دارایی، زن، روزی و منفعت نیز دلالت داشته باشد. این در حالی است که از نظر آنلی بیتون، دیدن میوه‌فروشی در خواب، نشان دهنده کار سخت برای جبران زیان و دست زدن به معاملات ناموفق است.

برای اطلاع از تعبیر خواب انجیر به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

برای اطلاع از مرجع کامل تعبیر خواب انگور کشمش و مویز به لینک مربوطه مراجعه فرمایید.

در صورت تمایل می‌توانید از مجموعه مقالات سایت انجیران بازدید فرمایید.

انجیران
ارسال پستی سفارشات به تمام نقاط کشور
انجیران
زعفران ممتاز قائنات را با بهترین قیمت بخرید
دیدگاه ها

12 − 2 =

همیشه یک پیشنهاد ویژه هست

با عضویت در خبرنامه ایمیلی فروشگاه اینترنتی انجیران میتوانید در هر لحظه از حراج ها و فروشهای ویژه محصولات ما مطلع شوید.

کانال تلگرام انجیران